Tag: เกมฝึกสมาธิ

การเล่นเกมฝึกสมาธิ
Games

เกมส์จะช่วยฝึกสมาธิให้กับตัวเราได้จริงหรือเปล่า

เกมส์จะช่วยฝึกสมาธิให้กับตัวเราได้จริงหรือเปล่า

                ในเรื่องของการเล่นเกมส์นั้นก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนนั้นก็มักที่จะให้ความสนใจกันอย่างมากมายเลยดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องให้ความสำคัญและอย่ามองข้ามเลยจะยิ่งดีเพราะว่าในเรื่องของเกมส์นั้นหากเรารู้จักที่จะใส่ใจมากๆแล้วนั้นเชื่อว่าจะเกิดเรื่องที่ดีๆขึ้นกับเราเองอย่างที่สุดเลย                 อย่างน้อยในเรื่องของการเล่นเกมส์ก็จะทำให้เรามีสมาธิและมีการจดจ่อที่ดีอย่างมากมายอีกด้วย และแน่นอนว่าการเล่นเกมส์นั้นจะช่วยทำให้เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างที่สุดเลยที่จะทำสิ่งต่างๆดังนั้นเราก็ควรที่จะต้องอย่ามองข้ามในเรื่องของเกมส์ด้วยอย่างน้อยเกมส์ก็จะยิ่งมีประโยชน์คือจะช่วยฝึกให้เรานั้นมีสมาธิที่ดียิ่งขึ้นด้วย                 เพราะเราก็จะใช้สมาธิในการจดจ่อกับเกมส์ที่เราจะเล่นหรือใช้การทำความเข้าใจที่เราจะเล่นด้วยนั้นเอง เรื่องเหล่านี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องใส่ใจให้มากๆด้วยจึงจะดีเพราะอย่างน้อยในเรื่องของเกมส์นั้นจะฝึกสมาธิให้กับเราเองอย่างมากมายที่สุดด้วย                 ทุกๆคนที่เล่นเกมส์จะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีสมาธิอยู่กับเกมส์อยู่เสมอดังนั้นเราก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจและใส่ใจมากๆด้วยจึงจะดีเพราะอย่างน้อยการที่เราได้มีสมาธินั้นก้จะช่วยทำให้เราสามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้มากขึ้นด้วยเพราะเราจะมีสมาธิที่ดีอย่างมากเลย                 ในเรื่องของเกมส์นั้นก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนก็มองว่าจะช่วยฝึกสมาธิได้จริงหรอมีแต่จะทำสมาธิสั้น อันนี้จะต้องขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยว่าคนนั้นเล่นเกมส์ที่เยอะมากจนเกินไปหรือเปล่าเพราะถ้าหากคนๆนั้นเล่นเกมส์ที่มากจนเกินไปแล้วก็อาจจะมีผลต่อระบบสมองอาจจะทำให้สมาธิสั้นได้แต่ถ้าหากเป็นการเล่นเกมส์ไม่ได้ตลอดเวลาหรือไม่ได้บ่อยจนเกินไปแล้วเป็นเกมส์ที่ให้ความรู้หรือให้ประโยชน์นั้นก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งด้วย                 สิ่งนี้เราก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจและใส่ใจให้มากๆด้วยจึงจะดีเพราะถ้าหากเรารู้จักที่จะใส่ใจและให้ความสำคัญแล้วนั้นก็จะเกิดเรื่องราวที่ดีๆขึ้นกับเราเองอย่างมากด้วยอย่างน้อยเกมส์ก็จะช่วยทำให้เรานั้นยิ่งมีสติและมีสมาธิที่มากขึ้นอีกด้วย                 การเล่นเกมส์นั้นก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งานของเราด้วยดังนั้นเราก็ควรที่จะต้องเล่นเกมส์แล้วช่วยฝึกให้เรามีสมาธิที่ดีจะดียิ่งกว่า[...]